Cookie beleid WVV'67

De website van WVV'67 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Verwachtingen Jeugd/Ouder/Leider tijdens het seizoen

Gedragsregels jeugdleiders/trainers

 • De leider/trainer draagt zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De leider/trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De leider/trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider/trainer en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De leider/trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de leider/trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De leider/trainer onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De leider/trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. Hij/zij zal nooit (indien niet anders kan) zich alleen in de kleedgelegenheden bij de sporters zich bevinden.
 • De leider/trainer heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. Hij/zij kan dit ook bespreekbaar maken bij de vertrouwenspersoon.
 • De leider/trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de leider/trainer aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De leider/trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de leider/trainer gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. En dit beken baar maken bij jeugdbestuur / hoofdbestuur / vertrouwenspersoon.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider/trainer in de geest hiervan te handelen.

Gedragsregels jeugdspelers

Iedereen dient zich correct te gedragen zodat de naam van de vereniging W.V.V.´67 ”schoon” blijft.
Om dit te bereiken zijn er enkele regels waaraan iedereen zich dient te houden.

 • Op tijd aanwezig bij de trainingen en wedstrijden van je eigen team waar je ingedeeld bent aan het begin van het seizoen.
 • Als je verhinderd bent voor een training/wedstrijd van je team meldt dit dan bij je leider/trainer.
 • Kleding en voetbalschoenen moeten schoon en in orde zijn.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
 • Gedraag je, je altijd op een correcte wijze. Zoals jezelf wilt behandeld worden.
 • Toon respect voor trainers/ leiders, scheidsrechter, grensrechter, tegenstander, medespelers en publiek.
 • Draag zorg voor je eigen spullen.
 • Na de wedstrijd of training zoveel mogelijk te douchen ivm hygiëne.
 • Een aanrader is wel, draag altijd badslippers in kleedkamers en doucheruimten dit geld zowel voor thuis- als uitwedstrijden.
 • Neem geen waardevolle spullen mee naar het voetbalveld. Het dragen van sieraden is tijdens de training en wedstrijden verboden. Bij verlies of diefstal is de vereniging W.V.V.´67 niet aansprakelijk.
 • Behandel elkaar altijd met respect, ook als er sprake is van een meningsverschil;
 • Het gebruik van schuttingtaal is verboden;
 • Elk lid handelt in overeenstemming met de KNVB voetbalregels;
 • Het gebruik van alcohol is bij W.V.V.´67 niet toegestaan voor jeugd onder de leeftijd van 18 jaar.
 • Drugsgebruik of alcoholmisbruik is niet toegestaan;
 • In de kleedkamers/sportpark tijdens jeugdactiviteiten geldt voor een ieder een algemeen rookverbod.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Toont interesse in zijn/haar kind, en is regelmatig als toeschouwer langs het veld aanwezig.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
 • Houd zich, tijdens wedstrijden en trainingen, afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.
  Laat het coachen over aan de trainer/begeleider (komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
 • Respecteer de beslissing van grens- en scheidsrechter, let op met je reactie!

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen ook niet tijdens trainingen.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Zelf verantwoordelijk zijn voor de bereikbaarheid via e-mail en telefoon, bij verhuizing of verandering zorgen dat de vereniging op de hoogte is. (graag veranderingen doorgeven aan de jeugdsecretaris/ secretaris via [email protected] of [email protected] )
 • Hun kind niet geldelijk te belonen voor het scoren van doelpunten. Dit is slecht voor de ontwikkeling van de juiste teamgeest.
 • Hun kind niet aansporen tot gemeen spel of het nemen van revanche na een harde actie van de tegenstander.
 • Ons tijdig op de hoogte houden betreffende bijzondere omstandigheden aangaande uw kind(eren), die mogelijk van invloed kunnen op zijn/haar functioneren binnen groepsverband en waaraan vanuit de vereniging speciale aandacht gewenst is. Denk hier bv aan medicijngebruik en of een "gebeurtenis" waardoor het kind niet is zoals hij/zij normaal gesproken is.

 

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij het jeugdbestuur, hoofdbestuur en/of bij de vertrouwenspersoon van W.V.V.´67.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!