Inschrijven nieuw lid - WVV'67

Inschrijven nieuw lid

Nieuwe leden zijn bij WVV '67 altijd van harte welkom.

Via onderstaande link kunt u uzelf of uw kinderen aanmelden als lid van WVV '67 door het inschrijfformulier te downloaden en in te vullen.

 

Ingevulde formulier kunnen worden ingeleverd bij onderstaande adressen of per mail worden verstuurd naar: ledenadministratie@wvv67.nl


Let op:

  1. Bij aanmelding van leden ouder dan 10 jaar verzoeken wij tevens een pasfoto in te leveren,met de op de achterzijde van de foto, vermeldt de naam en geboortedatum.
  2. Bij aanmelding van leden ouder dan 15 jaar dient men een kopie van het paspoort of een ander geldig legitimatiebewijs in te leveren.


Dit kan in de kantine van Sportpark "De Fortuin"  Fortuinstraat 12 4634 TD  Woensdrecht of bij de ledenadministratie W.V.V.'67 p/a Antwerpsestraatweg 58 , 4631 RB Hoogerheide.


Volgens Art 7 van de statuten van onze vereniging. : Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen.


Afmelden moet men schriftelijk of per e-mail ledenadministratie@wvv67.nl  doen voor 31 mei van het lopend seizoen bij de secretaris of ledenadministratie. NIET BIJ DE LEIDER.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!